Nyt fra Bestyrelsen:

28.09.2022

Det var med beklagelse, at vi modtog  meddelelse fra Rune Hausner (75), at han som følge af uventet og langvarigt ekstraordinært arbejdspres ikke så sig i stand til at yde den indsats i bestyrelsen og for fællesskabet, som fortjent og forventet at han derfor desværre måtte udtræde af bestyrelsen.

 

Det var med glæde, at vi efterfølgende modtog 1. suppleant Frank Søbos (56) accept af at indtræde i bestyrelsen på Runes plads.

Vi byder Frank velkommen og glæder os til samarbejdet.

Badebroen

Grundejerforeningens fælles badebro sættes op den 18. maj 2023.


Nedtagning den 16. september 2023.


Grundbesigtigelsesudvalg

Formand:            Peder Bjælager (nr. 25)

Medlem:             Claus Klein-Ipsen (nr. 97)

Medlem:             Per Fønss (nr. 31)

1. Suppleant:       Jørgen Warming (nr. 2)

2. Suppleant:      Peter Meinertz Christensen (nr. 7)