Om grundejerforeningen

”Næst efter et godt naboskab, ønsker jeg en god udsigt” Foreningens motto

Bestyrelsen

Formand:                            Lars Almblom (nr. 52)

Næstformand:                     Mogens Werth (nr. 6)

Kasserer:                            Poul Bjældager (nr. 18)

Sekretær:                           Frank Søbo (nr. 56)

Bestyrelsesmedlem:             Bent Nygård Hammer (nr. 28)

Suppleant:                          Lene Thorup-Hansen (nr. 73)

Revisor:                              Ole Jerichow (nr. 54)

Revisorsuppleant:                Ronald Stutt (nr. 81)